Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Primjeri izmjere

ACI marina Dubrovnik - rekonstrukcija i novi obalni zid

Brodica za hidrografsku izmjeru Prvić 25
područje podmorskog iskopa kod novoizgrađene operativne obale u ACI marini Dubrovnik

U travnju 2022. godine, izvršili smo hidrografsko snimanje podmorskog dijela građevine kao i snimanje ostalog akvatorija pod koncesijom ACI marine u sklopu redovith periodičkih mjerenja dubina i izrade izvješća o stanju dubina za Hrvatski hidrografski institut i unos u službene pomorske publikacije. Radove rekonstrukcije izvodi tvrtka TEXO MOLIOR d.o.o. iz Cavtata