Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Kontaktirajte nas

Kontakti

Geomar

Email
geomar@geomar.hr
Phone number
+385 (0)21 398 837

Marko Bakašun

Email
marko@geomar.hr
Phone number
+385 (0)21 398 837

Matej Ćurić

Email
matej@geomar.hr
Phone number
+385 (0)21 236 096

Tomislav Baković

Email
tomo@geomar.hr
Phone number
+385 (0)21 236 096

Lokacije

Hidrografija

A. Cesarca 1

21000 Split

Geodezija

Mosećka 52

21000 Split

Često postavljana pitanja

Što je Hidrografska djelatnost?
Hidrografska djelatnost je grana primijenjene znanosti koja obuhvaća izmjeru dubina mora (batimetriju), rijeka i jezera, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, u moru, na morskom dnu i podmorju; marinsku geodeziju; oceanologiju (registriranje kolebanja visine razine mora, površinskih valova, struja mora, termohalinskih parametara), geologiju i geofiziku mora, zaštitu okoliša u dijelovima mora nad kojima se prostire suverenitet Republike Hrvatske te gospodarskom i epikontinentalnom pojasu nad kojima Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju; obradu i pohranjivanje podataka prikupljenih izmjerom, snimanjem i istraživanjem te njihovu objavu, a sve u svrhu hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe morem, rijekama i jezerima i obavljanja istraživačkih, gospodarskih i drugih aktivnosti.
Za koje svrhe se rade hidrografske izmjere?
Hidrografske izmjere (uglavnom batimetrijske) izvode se u svrhu znanstvenih istraživanja, ažuriranja i izdavanja novih službenih izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta (pomorske karte, peljari, oglasi za pomorce i sl.). U gospodarske svrhe, tj. kod izgradnje novih pomorskih građevina, podmorske infrastrukture ili marikulture, hidrografske izmjere obavljaju se u svrhu izrade projekata i studija, za vrijeme izgradnje kao kontrolna mjerenja i nakon izgradnje, kao snimci izvedenog stanja za unos u pomorske karte i ishođenje uporabne dozvole.
Tko se u Hrvatskoj bavi hidrografskom izmjerom?
Kod nas se hidrografskim izmjerama bave Ovlaštene Pravne Osobe (OPO) koje posluju temeljem Zakona o hidrografskoj izmjeri i Pravilnika o načinima i uvjetima za obavljanje hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba. Ovi se poslovi uglavnom obavljaju u gospodarske svrhe, tj. kod izgradnje raznih pomorskih građevina i infrastrukture. Hrvatski hidrografski institut, kao krovna organizacija za hidrografiju u Hrvatskoj, uglavnom se bavi izmjerama kojima je svrha održavanje i unaprijeđenje sigurnosti plovidbe, ali obavlja i izmjere u komercijalne svrhe.