Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Rješenja

Izrada završnih snimki i elaborata izvedenog stanja

Kao što za kopnene građevine vrijedi obaveza izrade snimke izvedenog stanja, elaborata kojim se građevina evidentira u katastru nekretnina, odnosno katastru vodova, tako se pomorske građevine moraju, sukladno zakonskim odredbama evidentirati u službenim pomorskim izdanjima Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI; pomorske karte, peljari, oglasi za pomorce i dr.)

Snimak izvedenog stanja luke Postira nakon izgradnje (dio elaborata koji ovjerava HHI)
Snimak izvedenog stanja luke Postira nakon izgradnje (dio elaborata koji ovjerava HHI)

Elaborat izvedenog stanja pomorske građevine predaje se HHI-u na pregled i ovjeru, nakon čega se ova građevina i sve promjene evidentiraju u novim izdanjima pomorskih karata. Registar ovakvih izmjera kao i izmjera za izradu projektne dokumentacije koje obavljaju Ovlaštene Pravne Osobe za hidrografsku djelatnost (OPO), može se pratiti na slijedećoj web stranici:
https://hhi.maps.arcgis.com/apps/dashboards/7876118756b7431da655561b7e8bd601