Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

O nama

Ozbiljan partner za ozbiljne poslove

Geomar je tvrtka za obavljanje geodetskih i hidrografskih poslova koja je osnovana 1997. godine. U poduzeću je su zaposlena tri djelatnika, diplomirani inženjeri geodezije. Uz pomoć suvremene opreme i instrumentarija, niz godina uspješno obavljamo razne geodetske i hidrografske poslove tako da imamo reference iz područja inženjerske geodezije, katastra, hidrografije i marinske geodezije.

Tvrtka GEOmar d.o.o. posjeduje Rješenje Ministarstva mora prometa i infrastrukture za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Preciznost

Korištenjem najsuvremenijeg instrumentarija i opreme i kombiniranjem raznih metoda geodetske izmjere udovoljavamo zahtjevima točnosti i pouzdanosti mjerenja za sve vrste poslova iz područja geodezije i hidrografije. Geodetska mjerenja obavljamo satelitskim sustavima (GNSS) korištenjem licenci državnog CROPOS VPPS visokopreciznog servisa pozicioniranja kao i elektronskim mjernim stanicama, nivelirima i ostalom standardnom geodetskom opremom. Za hidrografsku izmjeru posjedujemo integrirani sustav koji se sastoji od višesnopnog dubinomjera (multibeam) i inercijalnog sustava najnovije generacije koji uz visoku preciznost prikupljenih podataka osigurava i princip “potpune pretrage morskog dna” propisan od Međunarodne hidrografske organizacije (IHO; Special order S-44). Sav instrumentarij je kalibriran i redovno servisiran od strane proizvođača i ovlaštenih servisa.

Pouzdanost

Iz preciznih i pouzdanih mjerenja do kvalitetnog rezultata. Podaci izmjere obrađeni licenciranim računalnim programima od strane naših geodetskih stručnjaka pretvaraju se u konačni proizvod geodetske ili hidrografske izmjere – elaborate raznih namjena čiji su sastavni dijelovi geodetski i hidrografski situacijski nacrti, 3D modeli, presjeci terena i izračuni koje naši naručitelji koriste u procesu planiranja i projektiranja, ishođenja građevnih i uporabnih dozvola ili u okviru poslova građevinskog nadzora tijekom izgradnje. Ukratko, iza kvalitetnog projekta neke građevine stoji precizna i sadržajna geodetska podloga, a iza kvalitetno izvedene građevine stoji pouzdano geodetsko iskolčenje, praćenje izgradnje i geodetski nadzor što dokazujemo našom referentnom listom, odnosno nizom uspješno realiziranih projekata u kojima smo sudjelovali.

Iskustvo

Tvrtka GEOmar je tijekom protekle 23 godine obavila čitav niz poslova iz područja inženjerske geodezije, katastra i hidrografije.

Naše geodetske reference su najvećim dijelom kvalitetno obavljeni poslovi iz područja izgradnje infrastrukture i to od snimanja i izrade geodetskih podloga za projektiranje, iskolčenja građevina i praćenja izgradnje, poslova geodetskog nadzora do snimanja i izrade elaborata izvedenog stanja. Za svaku izgradnju koju smo pratili izradili smo i odgovajuće katastarske elaborate kojima su formirane građevinske čestice i evidentirani izgrađeni objekti. Obavili smo veliki broj poslova geodetskog nadzora kod izgradnje kanalizacijskih i vodovodnih sustava kao i cestogradnje (REFERENCE GEODEZIJA).

Hidrografsku djelatnost zadnjih 15-tak godina radimo uspješno za investitore u području izgradnje pomorske infrastrukture i korisnike koncesija na pomorskom dobru kao što su luke nautičkog turizma ili marikultura (REFERENCE HIDROGRAFIJA). Suvremeno projektiranje pomorskih građevina i infrastrukture danas traži kvalitetno izrađene podloge i 3D modele morskog dna izrađene na temelju snimke višesnopnim dubinomjerom. Imamo iskustvo i u poslovima koji nisu dio uobičajene geodetske prakse kao što je navođenje broda – polagača podmorskih instalacija ili detekcija postojećih instalacija na morskom dnu