Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Rješenja

Praćenje izgradnje podmorskog gradilišta

Prilikom podmorskih/podvodnih radova, najčešće kod izvođenja podmorskih iskopa, izvođaču je teško znati u svakom trenutku da li je premašio iskapanja ili nije postigao određenu dubinu iskopa. Najčešće je na području iskopa kombinacija jednog i drugog. Zbog ove nesigurnosti, pogotovo kod radova na dubinama većim od 10m, bitno je često obavljati kontrolna batimetrijska mjerenja gdje se precizno utvrđuju pozicije koje je potrebno korigirati. Što se ovo efikasnije odradi, podmorski radovi su kvalitetniji i brži a time troškovi izvođenja znatno smanjeni.

Situacija desne obale Neretve (prikaz hipsometrijskom skalom) s naznačenim kontrolnim profilima
Situacija desne obale Neretve (prikaz hipsometrijskom skalom) s naznačenim kontrolnim profilima
Preklop kontrolnih profila prije i nakon prve dvije faze radova nasipanja
Preklop kontrolnih profila prije i nakon prve dvije faze radova nasipanja

Kada imamo kvalitetne prostorne podatke iz različitih faza izgradnje, izračun kubatura je jednoznačan, jednostavan i precizan tako da investitoru i izvođaču jamči sigurnost kod ocjene količine i kvalitete izvedenih radova.

obračun volumena softverom, usporedbom 3D modela prije i nakon radova na izgradnji športske luke Brigi-Lokvice
Obračun volumena softverom, usporedbom 3D modela prije i nakon radova na izgradnji športske luke Brigi-Lokvice
Prikaz područja koje je potrebno doraditi (iskopati) na zadanu dubinu – označeno ljubičastom
Prikaz područja koje je potrebno doraditi (iskopati) na zadanu dubinu – označeno ljubičastom