Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Rješenja

Hidrografski snimci nultog (početnog) stanja podmorskog gradilišta

Prije početka izgradnje svakog većeg podmorskog gradilišta važno je napraviti snimak nultog stanja kojim se precizno definira teren prije bilo kakve aktivnosti iskopa ili izgradnje. Ovo je važno iz vrlo jednostavnih razloga: snimci iz projektne dokumentacije često su neadekvatni ili zastarjeli, pa je izvođaču radova kasnije teško dokazati količine iskopa i nasipa. Također, izrada detaljnih izvedbenih projekata koji se rade neposredno prije izvođenja bit će utemeljeni na aktualnim, stvarnim i preciznim podacima. Snimkom nultog stanja podmorja višesnopnim dubinomjerom visoke rezolucije i izradom preciznog 3D modela morskog ili riječnog dna, ovi su problemi riješeni a svi sudionici (investitor, projektant, izvođač, nadzor, upravno tijelo) imaju jednoznačan i siguran proces od početka do kraja izgradnje.

3D model korita (desna obala) rijeke Neretve nakon i prije radova nasipanja
3D model korita (desna obala) rijeke Neretve nakon i prije radova nasipanja
3D modeli podmorja prije i nakon radova jaružanja (Bršica, Zaljev Raša)
3D modeli podmorja prije i nakon radova jaružanja (Bršica, Zaljev Raša)