Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Hidrografija

Hidrografska izmjera

Hidrografsku izmjera mora, marinsku geodeziju i snimanje objekata u priobalju, na moru, morskom dnu i podmorju obavljamo korištenjem najsuvremenije hidrografske opreme i instrumentarija. GEOmar d.o.o. posjeduje ovlaštenje za obavljanje hidrografske izmjere razine HIDRO-Posebni uvjeti.

Hidrografska batimetrijska izmjera podmorja neizostavni je dio u procesu planiranja, projektiranja i izvođenja građevinskih radova na pomorskim građevinama kao što su novi lukobrani, obalni zidovi (rive), luke nautičkog turizma i svi tipovi podmorskih instalacija (cjevovodi podmorskih ispusta kanalizacije, naftovodi, plinovodi, vodovodi, električni i optički kabeli i sl.). Kod izgradnje novih luka, pristaništa ili operativnih obala obavljali smo kontrolna mjerenja stanja morskog dna tijekom i nakon obavljenih iskopa s preciznim računanjima volumena iskopanog materijala zahvaljujući gustoći i pouzdanosti mjerenih podataka.

Snimak višesnopnim dubinomjerom: morsko dno u luci nautičkog turizma sa sidrenim blokovima (digitalni model)

Hidrografski snimci neophodni su koncesionarima na pomorskom dobru zbog zakonske obveze izrade periodičnih izvješća o stanju dubina na akvatoriju koji je u koncesiji. To se prvenstveno odnosi na komercijalne marine, športske lučice, brodogradilišta, koncesije za uzgoj ribe. Na ovom području izradili smo veliki broj elaborata u kojima smo detaljno i precizno prikazali morsko dno sa svim detaljima kao što su sidreni blokovi, kamene školjere.

Snimak višesnopnim dubinomjerom: morsko dno u luci s lukobranom i sidrenim blokovima (digitalni model)
Snimak višesnopnim dubinomjerom: sidreni blokovi i temelji stupova gatova (DTM)
Oblak snimljenih točaka (eng. point cloud): podmorski naftovod s opteživačima

Hidrografsko batimetrijsko snimanje višesnopnim (multibeam) dubinomjerom – sekvenca s kontrolnog ekrana prilikom snimanja