Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Reference

Geodetsko-katastarski poslovi na građevinama infrastrukture u posljednjih 5 god.:

 • Zapadna obala Split – Snimak izvedenog stanja građevine, elaborat katastra vodova, elaborat evidentiranja građevine u katastru (za POMGRAD INŽENJERING d.o.o., GRAD SPLIT)

 • Šetnica ex hotel Ambasador-Matejuška – Iskolčenje, praćenje gradnje, snimak izvedenog stanja, elaborat uplane građevine u katastar, elaborat katastra vodova (za POMGRAD INŽENJERING d.o.o., GRAD SPLIT)

 • Vanjski vezovi luke Split – Geodetsko iskolčenje građevine, hidrografsko praćenje izgradnje podmorskog dijela gradilišta (za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.)

 • Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja rekonstrukcije obalnog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda u Bolu (o. Brač) i elaborat katastra vodova ovjeren od strane katastra. (za BERICA d.o.o.)

 • Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Dugi Rat (20 km) i Omiš (10 km) – geodetski snimak trase, mikrolokacija CS, izrada podloga za ishođenje akata prostornog uređenja (za HIDROPROJEKT-ING d,o,o.)

 • Kanalizacijski i vodoopskrbni sustav Grada Metkovića (40 km) – geodetski snimak trase, mikrolokacija CS, izrada podloga za ishođenje akta prostornog uređenja, Geodetski projekti za crpne stanice i UPOV (za AKVEDUKT d.o.o.)

 • Kanalizacijski i vodoopskrbni sustavi na području Vodovoda d.o.o. Makarska – geodetski snimci za trase, mikrolokacije CS i UPOV, izrada podloga za ishođenje akta prostornog uređenja, Parcelacijski elaborati i Geodetski projekti za CS i UPOV (za HIDROING d.o.o. Split i VODOVOD d.o.o. Makarska)

Poslovi geodetskog nadzora na građevinama komunalne infrastrukture:

 • Kanalizacijski sustav Dugi Rat – u svojstvu geodetskog nadzornog inženjera (Projekt financiran sredstvima Svjetske banke). Ugovor broj:3457/2008 Š-720 od 12.12.2008 i dodatak broj 1 Ugovora br 1329/2010; Š-720 od 14.06.2010. Datum prestanka ugovora: 03.2012. Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje i izgradnja podmorskog ispusta sustava Sukošan – Bibinje – u svojstvu geodetskog nadzornog inženjera (Projekt financiran sredstvima Svjetske banke). Ugovor broj:UN-260/10 od 28.12.2010. Datum prestanka ugovora: 03.2012. Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog sustava Vela luka (o. Korčula), Projekt zaštite voda od onečišćenja, 2 zajam IBRD APL 7640/HR, HV-QCBS-VL-C1. Ugovor UN 140/11, od 07. srpnja 2011. Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Nadzor nad izgradnja fekalnog kolektora kod O.Š. Vjekoslav Parać u naselju Sv. Kajo (Solin), Ugovor Br. UN 02/14, Naručitelj: Ured ovl. inž. građ. Draženko Bovan dipl.ing.građ., Split.

 • Izgradnja “Zapadne obale” u Splitu – III. faza, Naručitelj: KOZINA PROJEKTI d.o.o. Trilj

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Knin (Projekt financiran sredstvima iz IPA fonda), Ugovor Br. UN 169/11, Dodatak ugovoru Br. UN 140/13. Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Izgradnja kanalizacijskog sustava grada Raba: crpna stanica, gravitacijsko-tlačni kolektor i upov (Projekt financiran sredstvima Svjetske banke), Ugovor Br. 03-U/2013, Dodatak ugovoru Br. 01/2014. Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Izgradnja kanalizacijskog sustava Betina – Murter (kopnena trasa i podmorski ispust), Ugovor Br. UN 169/13, Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

 • Izgradnja kanalizacijske mreže Grada Kaštela, Ugovor Br. UN 11/15, Naručitelj: AKVEDUKT d.o.o. Split,

Poslovi hidrografske djelatnosti:

Popis referentnih poslova koji su obavljeni u posljednjih 5 godina uz ovlaštenje Ministarstva mora prometa i infrastrukture:

Hidrografske izmjere:

 • gradilišta ACI marine u Slanom (nulto i izvedeno stanje) za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.
 • uvale Brizenica, o. Hvar, u svrhu projektiranja turističkog kompleksa, za ARQAAM CAPITAL LTD, Dubai

 • dijela akvatorija BRODOTROGIR nakon iskopa za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

 • marine Betina za redovito Izvješće o stanju dubina za BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o.

 • područja u Segetu Donjem u svrhu projektiranja, za LUČKU UPRAVU SDŽ

 • za gradilište naftovoda JANAF (Krk-kopno), praćenje, polaganje, za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

 • područja plaže (kod lukobrana) u svrhu projektiranja za GRAD MAKARSKA

 • izvedenog stanja podmorskog ispusta Murter za JADRANSKI RONILAČKI SERVIS

 • izvedenog stanja podmorskog ispusta Premantura za AKVEDUKT d.o.o.

 • plominskog zaljeva za projektiranje nove TE PLOMIN C za ALSTOM HRVATSKA d.o.o.

 • brane hidrocentrale KOMAN u Albaniji (snimak usisne rešetke) za BIGA GRUPA d.o.o. Labin

 • ispusta NEČUJAM, PODSTRANA, SPLIT za VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

 • devet podmorskih ispusta na području Pule, za komunalno poduzeće ALBANEŽ d.o.o., Pula

 • izvedenog stanja iskopa novog terminala rasutih tereta Luke Ploče, za VIADUKT d.d., Zagreb

 • praćenje i snimak izvedenog stanja gradilišta “Vanjski vezovi Split”, za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

 • snimak nultog i izvedenog stanja gradilišta u ACI marini Dubrovnik, za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

 • snimci i za projektiranje luka Ston, Blace, Metković, Srebreno, Kupari, za Lučku upravu DN županije

 • snimci i podloge za projektiranje luka Dubrovnik, koločep, Lopud, Šipan i Suđurađ za Županijsku lučku upravu Dubrovnik

 • snimak nultog i izvedenog stanja iskopa kontejnerskog terminala Brajdica u Rijeci, za JADRANSKA VRATA d.d. Rijeka

 • za projektiranje trase vodovoda za otoke šibenskog arhipelaga (16.5 km) za VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik

 • za projektiranje trase vodovoda od Omiša do uvale Trstena (o. Brač) za VODOVOD BRAČ d.o.o.

 • snimci koncesija marikulture (uzgoj tune, bijele ribe, uzgoj spužvi) u svrhu unosa uzgajališta u pomorske publikacije, za naručitelje: PELAGOS NET FARMA d.o.o., JADRAN TUNA d.o.o., KALI TUNA d.o.o., KORNAT ITTICA d.o.o., VOLO d.o.o.
 • snimak nultog stanja, praćenje izgradnje, praćenje polaganja cjevovoda, snimak i izrada elaborata izvedenog stanja podmorskog plinovoda za uporabnu dozvolu i upis u pomorske karte: trasa podmorskog plinovoda o. Krk – kopno (PLINACRO), za Naručitelja POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

 • snimak nultog stanja i praćenje iskopa, snimak izvedenog stanja podmorskog dijela gradilišta LNG terminala za prirodni ukapljeni plin u Omišlju, o. Krk (PLINACRO). Izrada elaborata za upis u pomorske karte. Naručitelj: POMGRAD INŽENJERING d.o.o.

U proteklih pet godina, uspješno smo obavili više od 100 poslova hidrografske djelatnosti na području hrvatske obale Jadrana.