Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Rješenja

Snimci postojećeg stanja objekata pomorske infrastrukture, kontrolni snimci

Temeljem Zakona o hidrografskoj djelatnosti, čl. 11a (LINK), koncesionar, tj. upravitelj građevina pomorske infrastrukture (luke, razni linijski objekti na morskom dnu i sl.), mora voditi računa:

  • da je građevina uredno evidentirana u službenim pomorskim publikacijama Hrvatskog hidrografskog instituta (pomorske karte),
  • ako je riječ o luci, da se izradi službena hirografska izmjera jednom u pet godina,
  • da je građevina/instalacija u funkciji (da nije oštećena, pomaknuta, u dodiru s drugim objektima i sl.)

Da bi se ovo zadovoljilo potrebno je obaviti hidrografsko snimanje područja luke, odnosno pojasa trase s detekcijom postojeće instalacije (vodovodi, plinovodi, naftovodi, optički komunikacijski kabeli, elektroenergetski kabeli). Osim detekcije položaja instalacije, u okviru redovnog pregledavanja ove infrastukture potrebno je obaviti i vizualnu inspekciju što se najčešće radi daljinski upravljanom ronilicom (eng. Remote Operated Vehicle; ROV). ROV kojeg koristimo za ove svrhe opremljen je i sustavom podvodnog pozicioniranja (eng. Ultra Short Base Line; USBL), tako da je svaka sekvenca video zapisa georeferencirana, tj. svaki kadar ima pridružene prostorne koordinate u državnom koordinatnom sustavu.

snimak postojećeg stanja podmorskog vodovoda i elektroenergetskog kabela – detekcija višesnopnim dubinomjerom („snippets“ mod registracije podataka)
Snimak postojećeg stanja podmorskog vodovoda i elektroenergetskog kabela – detekcija višesnopnim dubinomjerom („snippets“ mod registracije podataka)
sekvenca video zapisa ROV-a prilikom kontrolnog snimanja i evidentiranja podmorskog ispusta kanalizacije
Sekvenca video zapisa ROV-a prilikom kontrolnog snimanja i evidentiranja podmorskog ispusta kanalizacije