Hidrografske i geodetske izmjere

Obavljamo sve hidrografsko-geodetske poslove kod izgradnje pomorskih građevina i instalacija

naftovod