Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Primjeri izmjere

Mokošica i Solitudo, Dubrovnik

Područje hidrografske izmjere luke Mokošica

Na zahtjev Naručitelja, ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE DUBROVNIK, u veljači i ožujku 2022. god., u sklopu izrade projekata za uređenje i rekonstrukciju obalnog pojasa Solitudo i Luke Mokošica, obavili smo geodetsko-hidrografska mjerenja i izradu podloga za projektiranje na ove dvije lokacije. Elaborati su pregledani i ovjereni od strane Hrvatskog hidrografskog instituta.