Hidrografski snimak postojećeg stanja – Mali Lošinj

Hidrografski tim GEOmar-a dovršava obradu podataka nakon hidrografsko-geodetske izmjere postojećeg stanja brodogradilišne luke u Malom Lošinju. Akvatorij luke snimljen je višesnopnim dubinomjerom visoke rezolucije a uski kopneni pojas (operativna obala brodogradilišta) geodetskim metodama i aerofotogrametrijski uz pomoć bespilotne letjelice. Cilj ovog snimnaj je izrada hidrografskog elaborata postojećeg stanja brodogradilišne luke, za koju nije postojao ažurni snimak novijeg datuma. Elaborat će se predati Hrvatskom hidrografskom institutu (HHI) na pregled i ovjeru, nakon čega će se rezultati ove izmjere u potrebnom opsegu unijeti u službene pomorske karte i publikacije. Čitav postupak obavlja se sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja hidrografske djelatnosti ovlaštenih pravnih osoba. Izmjera se službeno vodi i na WEB stranici HHI-a

Što se tiče same izmjere, veliki izazov je bio kvalitetno snimiti morsko dno ispod postojećeg “suhog doka” i brodova privezanih uz obalu. Međutim, zahvaljujući nagnutosti sondi dubinomjera, tj snopa za 15°, dno ispod suhog doka i privezanih brodova (jedan brod na remontu je ipak trebao isploviti) je u cijelosti pokriveno izmjerom. Aerofotogrametrijsko snimanje je idealno za ovakve zadatke jer je veliku površinu škvera teško snimiti klasično, prvenstveno zbog radova u tijeku i raznih strojeva u pokretu.

Nakon obrade podataka i predaje ovjerenog elaborata Naručitelju, brodogradilište u Malom Lošinju neće imati samo ažurne podatke o dubinama i kvalitetnu geodetsko-hidrografsku podlogu za planiranje i projektiranje, nego i digitalni model podmorja (DTM) visoke rezolucije koji može poslužiti za precizne izračune volumena za eventualno čiščenje i produbljivanje u akvatoriju škvera, odnosno kao temelj za izradu kompletne projektne dokumentacije.

GEOmar d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje hidrografske izmjere razine HIDRO-Posebni uvjeti, od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture