Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

Hidrografsko praćenje gradilišta LNG terminal (o. Krk)

Hidrografski tim GEOmar-a tijekom 2020. godine redovitim batimetrijskim izmjerama prati gradilište LNG terminala za prirodni ukapljeni plin kod Omišlja na otoku Krku. Ovaj posao radimo za našeg stalnog poslovnog partnera POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita koji je izvođač radova na ovoj građevini. Akvatorij gradilšta, koji se sastoji od područja iskopa na tri plićine i područja pristaništa LNG terminala sniman je višesnopnim dubinomjerom visoke rezolucije u svrhu kontrole postignutih dubina nakon iskopa. Nakon dovršenja iskopa na području pristaništa, u tijeku je izrada Hidrografskog elaborata izvedenog stanja koji je predan Hrvatskom hidrografskom institutu (HHI) na pregled i ovjeru, nakon čega će se rezultati ove izmjere u potrebnom opsegu unijeti u službene pomorske karte i publikacije. Čitav postupak obavlja se sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja hidrografske djelatnosti ovlaštenih pravnih osoba. Izmjera se službeno vodi i na WEB stranici HHI-a

Pristanište terminala za UPP (LNG terminal)

Nakon obrade podataka i ovjere elaborata od strane HHI-a, POMGRAD INŽENJERING d.o.o. ispunit će jedan od uvjeta za primopredaju radova, a građevina će moći zadovoljiti uvjete tehničkog pregleda i ucrtavanja u službene pomorske karte. Također, izvođač radova  neće imati samo ažurne podatke o dubinama i kvalitetnu geodetsko-hidrografsku podlogu izvedenog stanja, nego i digitalni model morskog dna (DTM) visoke rezolucije koji može poslužiti za precizne izračune volumena temeljem usporedbe sa snimkom početnog (nultog) stanja koju smo izradili prije početka radova.

GEOmar d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje hidrografske izmjere razine HIDRO-Posebni uvjeti, Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture