Sad radimo – podmorski vodovodi

  Dovršavamo  opsežni posao hidrografske batimetrijske i geološke izmjere podmorskog dijela trase novog podmorskog cjevovoda od Omiša

(predio Priko) do Brača (uvala Trstena). Izrađena je studija u kojoj su prezentirani rezultati hidrografske izmjere s precizno detektiranim položajem postojećih cjevovoda (četiri paralelne cijevi vodovoda), kao i izmjere geološkim strukturnim dubinomjerom s analizom i interpretacijom mjerenih profila i prikupljenih uzoraka od strane Hrvatskog geološkog instituta temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji. Kopneni dio trase do spojnog okna snimljen je klasično, geodetskim metodama. Preostaje izrada geodetskih podloga kopnenog dijela trase za ishođenje građevinske dozvole i elaborata nepotpunog izvlaštenja. Naručitelj: VODOVOD BRAČ d.o.o.

 

 

poprečni geološki profil s istaknutim cijevima

 

uzdužni geološki profil s vidljivom strukturom sedimenata

 

Na području Šibenika, u tijeku je izrada projekta vodoopskrbnog sustava za otoke šibenskog arhipelaga na trasi kopno (Srima) – o. Prvić – o. Obonjan – o. Kaprije – o. Žirje. 16.5 km podmorske trase premjerili smo našim višesnopnim dubinomjerom i izradili batimetrijske situacijske nacrte i uzdužne profile budućih trasa. Obavljena je i izmjera kopnenih djelova trase geodetskim metodama. Izrađen je i elaborat nepotpunog izvlaštenja. Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik