Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Poslovi u tijeku

Nova izgradnja u Veloj Luci (o. Korčula)

prikaz hidrografske izmjere - hipsometrijska skala

Na zahtjev izvođača radova, tvrtke POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, početkom lipnja obavili smo izmjeru zatečenog (nultog) stanja podmorskog dijela gradilišta Pomorsko putničkog terminala Vela Luka (o. Korčula). Kopneni dio snimljen je geodetski iz uz pomoć RTK drona, izrađen je i ortofoto visoke rezolucije.

digitalni ortofoto visoke rezolucije