Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Poslovi u tijeku

NP Krka - novo pristanište za turističke brodove

Brodica za hidrografsku izmjeru Prvić 25
Instalacija opreme prije izmjere

Dana 1. srpnja 2021. godine, nakon završetka građevinskih radova na novom pristaništu za turističke brodove u Skradinu, izvršili smo hidrografsko snimanje podmorskog dijela građevine. Prethodno, prije početka radova obavljen je snimak početnog (nultog) stanja podmorja. Ovaj posao je obavljen za naručitelja: Javna ustanova NP KRKA.