Copyright © Hrvatski hidrografski institut-Split

Poslovi u tijeku

Izgradnja u Luci Postira (o. Brač)

Područje hidrografske izmjere luke Postira

U svibnju smo obavili hidrografsku izmjeru izvedenog stanja podmorskog dijela gradilišta Luke Postira na otoku Braču i ishodili Rješenje Hrvatskog hidrografskog instituta tako da se ova građevina može ucrtati u pomorske karte HHI-a. Kopneni dio gradilišta je još uvijek aktivan, nakon završetka radova obavit ćemo snimak izvedenog stanja kopnenog dijela i napraviti elaborat za katastar. Naručtelj izmjere i Izvođač radova je tvrtka MARCONI INŽENJERING d.o.o. iz Splita