Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

NOVOSTI

Hidrografske izmjere i izrade elaborata u tijeku:

  • LNG terminal, Omišalj (o. Krk) za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.
  • PLINACRO podmorski plinovod (o. Krk-kopno) za POMGRAD INŽENJERING d.o.o.
završna faza izgradnje podmorskog plinovoda (PLINACRO) na trasi o. Krk – kopno
  • MARIKULTURA – izmjere koncesijskih područja marikulture za naručitelje: PELAGOS NET FARMA d.o.o., JADRAN TUNA d.o.o., KORNAT ITTICA d.o.o., KALI TUNA d.o.o., VOLO d.o.o.
  • PODMORSKI ISPUSTI KANALIZACIJE: Orebić, Trstenik, Lovište (pol. Pelješac), Sv. Nedjelja i Milna (o. Hvar), Primošten, Bibinje/Sukošan – sve u svrhu izvođenja radova ili izrade projektne dokumentacije, kao i evidentiranja u službenim izdanjima HHI-a
tijekom izmjere u kabini brodice
brodica za hidrografsku izmjeru, tip Prvić 25