Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

Katalozi hidrografske opreme

Na donjim linkovima možete preuzeti kataloge slijedeće

hidrografske mjerne opreme:

SVP70 – Sound Velocity Probe (površinska sonda za mjerenje brzine zvuka)
Glava višesnopnog dubinomjera T50-R sa INS-20 (Inercijalni Navigacijski Sustav)
Profiler brzine zvuka – Mini SVP (Sound Velocity Profiler)