Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Tvrtka GEOmar obavlja sve vrste geodetskih poslova s naglaskom na poslove iz područja inženjerske geodezije i to kod izgradnje infrastrukture. Imamo značajnu listu referenci iz projekata izgradnje prometnica, kanalizacijskih i vodovodnih sustava.

U ovom segmentu uspješno smo obavili veliki broj geodetskih poslova u svim fazama izgradnje: izrada geodetskih podloge i katastarskih elaborata u fazi projektiranja, iskolčenja trasa i objekata, geodetska praćenja gradnje kao i poslova stručnog geodetskog nadzora u fazi gradnje. Po završetku gradnje ovakvih sustava izradili smo geodetske elaborate izvedenog stanja za katastar vodova i elaborate za evidentiranje građevina u katastru.