Augusta Cesarca 1, 21000 Split, Hrvatska
+385 98 37 11 94
geomar@geomar.hr

Geodetski poslovi

Prema Rješenju Državne geodetske uprave, GEOmar je poduzeće ovlašteno za slijedeće poslove:

– izrada Geodetskih projekata, parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta i katastra nekretnina

– izrada elaborata katastra vodova (vodovod, kanalizacija, elektrika, DTK, plinovod i dr.)

– izrada geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, elaborati iskolčenja građevine,

– kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina

– izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi Geodetski projekt

– iskolčenje građevina

– poslovi stručnog geodetskog nadzora

– ostali geodetski radovi

 

Tvrtka GEOmar obavlja sve vrste geodetskih poslova s naglaskom na poslove iz područja inženjerske geodezije i to kod izgradnje infrastrukture. Imamo značajnu listu referenci iz projekata izgradnje prometnica, kanalizacijskih i vodovodnih sustava. U ovom segmentu uspješno smo obavili veliki broj geodetskih poslova u svim fazama izgradnje: izrada geodetskih podloge i katastarskih elaborata u fazi projektiranja, iskolčenja trasa i objekata, geodetska praćenja gradnje kao i poslova stručnog geodetskog nadzora u fazi gradnje. Po završetku gradnje ovakvih sustava izradili smo geodetske elaborate izvedenog stanja za katastar vodova i elaborate za evidentiranje građevina u katastru.

Kod projektiranja i izgradnje pomorskih građevina kao što su lukobrani, rive, luke i podmorske instalacije, obavljamo sve potrebne poslove geodezije i hidrografije jer posjedujemo ovlaštenja i reference iz oba područja. U praksi smo dokazali da je investitorima i izvođačima ovakvih građevina najpogodnije poslovati s tvrtkom koja je u stanju kvalitetno obaviti i geodetske i hidrografske zadatke, odnosno da kompletnu uslugu mogu dobiti kvalitetno, na vrijeme i na jednom mjestu.